Sant Joan de Déu Barcelona - Hospital

Podcast: Lletra lligada - Entrevista 'KIDS'

Podcast: Lletra lligada - Entrevista 'KIDS'

Lletra lligada

“El nen s’ha d’enfrontar a la realitat. No és el pare qui té la malaltia, sinó el seu fill”, ens diuen alguns dels nois i noies que formen part del Consell Científic de l’Hospital Sant Joan de Déu, que acull la propera setmana el Congrés Kids d’àmbit europeu.